Dòng máy hàn điểm DN3

Các tính năng chính:
1. Thiết bị này là một loại dự hàn điểm tiếp xúc, cấu trúc khung, biến thế hàn, hệ thống điều khiển của một số bộ phận, nước làm mát bằng cáp hàn, súng hàn điểm và các thành phần khác. mạch chính điện sử dụng một diode thyristor không tiếp xúc chuyển đổi, chuyển mạch thời gian một cách nhanh chóng và chính xác. Khi hàn